Instalacja Roundcube 0.8.4 na Debianie z ISPConfig 3

Aby jeszcze lepiej korzystało nam się z poczty na serwerze, postanowiłem zainstalować Roundcube do obsługi poczty z ISPConfig’a. Jest to łatwiejsze niż mogło by się wydawać, tak więc do dzieła.

Po pierwsze usuwamy naszego starego squirrelmail’a.

apt-get remove squirrelmail
rm /etc/apache2/conf.d/squirrelmail.conf

Tworzymy katalog dla Roundcube

mkdir /var/www/webmail/
cd /var/www/

Pobieramy, rozpakowujemy i usuwamy zbędne pliki:

wget http://downloads.sourceforge.net/project/roundcubemail/roundcubemail/0.8.4/roundcubemail-0.8.4.tar.gz
tar xfz roundcubemail-0.8.4.tar.gz
mv roundcubemail-0.8.4/* webmail
rm roundcubemail-0.8.4.tar.gz
rm -rf roundcubemail-0.8.4

Nadajemy uprawnienia:

cd webmail
chown -R www-data:www-data temp/ logs/

Tworzymy bazę danych:

mysql -p
CREATE DATABASE roundcubemail;
GRANT ALL PRIVILEGES ON roundcubemail.* TO roundcubeuser@localhost IDENTIFIED BY 'password';
FLUSH PRIVILEGES;
quit

Instalujemy wymagane wtyczki:

apt-get install php5-intl

Restartujemy apache2

/etc/init.d/apache2 restart

Tworzymy plik

/mcedit /etc/apache2/conf.d/roundcube.conf

I wklejamy do niego:

/# RoundCube alias and redirect functions
Alias /webmail /var/www/webmail
<Directory /var/www/webmail>
Options +FollowSymLinks
# This is needed to parse /var/www/webmail/.htaccess. See its
# content before setting AllowOverride to None.
AllowOverride All
order allow,deny
allow from all
<IfModule mod_php5.c>
AddType application/x-httpd-php .php
php_flag magic_quotes_gpc Off
php_flag track_vars On
php_flag register_globals Off
php_flag suhosin.session.encrypt 0
php_value include_path .
php_value date.timezone "Europe/Warsaw"
</IfModule>
</Directory>
# Protecting basic directories:
<Directory /var/www/webmail/config>
Options -FollowSymLinks
AllowOverride None
</Directory>
<Directory /var/www/webmail/temp>
Options -FollowSymLinks
AllowOverride None
Order allow,deny
Deny from all
</Directory>
<Directory /var/www/webmail/logs>
Options -FollowSymLinks
AllowOverride None
Order allow,deny
Deny from all
</Directory>

Wchodzimy na naszą domenę http://example.com/webmail/installer/
Klikamy NEXT, uzupełniamy wymagane dame – najważniejsze jest podłączenie do bazy danych, klikamy CREATE CONFIG i pobieramy daw pliki konfiguracyjne: db.inc.php, main.inc.php.
Pliki przenosimy do /var/www/webmail/config/.
Dodatkowo w pliku main.inc.php zmieniamy:

$rcmail_config['message_cache_lifetime'] = '30m';
$rcmail_config['default_host'] = 'localhost';
$rcmail_config['smtp_server'] = '%h';
$rcmail_config['session_lifetime'] = 30;
$rcmail_config['create_default_folders'] = true;

Klikamy na stronie Continue, następnie Inicialize database.

Po zainstalowaniu, pozostaje jeszcze tylko skasowanie folderu instalacyjnego.

Udostępnij!
  1. Quality articles is the key to attract the visitors to go to
    see the web page, that’s what this web page is providing.

Zostaw komentarz


Podpowiedź - możesz użyć tych HTML tagów i atrybutów:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>