Instalacja Roundcube 0.8.4 na Debianie z ISPConfig 3

Aby jeszcze lepiej korzystało nam się z poczty na serwerze, postanowiłem zainstalować Roundcube do obsługi poczty z ISPConfig’a. Jest to łatwiejsze niż mogło by się wydawać, tak więc do dzieła.

Po pierwsze usuwamy naszego starego squirrelmail’a.

apt-get remove squirrelmail
rm /etc/apache2/conf.d/squirrelmail.conf

Tworzymy katalog dla Roundcube

mkdir /var/www/webmail/
cd /var/www/

Pobieramy, rozpakowujemy i usuwamy zbędne pliki:

wget http://downloads.sourceforge.net/project/roundcubemail/roundcubemail/0.8.4/roundcubemail-0.8.4.tar.gz
tar xfz roundcubemail-0.8.4.tar.gz
mv roundcubemail-0.8.4/* webmail
rm roundcubemail-0.8.4.tar.gz
rm -rf roundcubemail-0.8.4

Nadajemy uprawnienia:

cd webmail
chown -R www-data:www-data temp/ logs/

Tworzymy bazę danych:

mysql -p
CREATE DATABASE roundcubemail;
GRANT ALL PRIVILEGES ON roundcubemail.* TO roundcubeuser@localhost IDENTIFIED BY 'password';
FLUSH PRIVILEGES;
quit

Instalujemy wymagane wtyczki:

apt-get install php5-intl

Restartujemy apache2

/etc/init.d/apache2 restart

Tworzymy plik

/mcedit /etc/apache2/conf.d/roundcube.conf

I wklejamy do niego:

/# RoundCube alias and redirect functions
Alias /webmail /var/www/webmail
<Directory /var/www/webmail>
Options +FollowSymLinks
# This is needed to parse /var/www/webmail/.htaccess. See its
# content before setting AllowOverride to None.
AllowOverride All
order allow,deny
allow from all
<IfModule mod_php5.c>
AddType application/x-httpd-php .php
php_flag magic_quotes_gpc Off
php_flag track_vars On
php_flag register_globals Off
php_flag suhosin.session.encrypt 0
php_value include_path .
php_value date.timezone "Europe/Warsaw"
</IfModule>
</Directory>
# Protecting basic directories:
<Directory /var/www/webmail/config>
Options -FollowSymLinks
AllowOverride None
</Directory>
<Directory /var/www/webmail/temp>
Options -FollowSymLinks
AllowOverride None
Order allow,deny
Deny from all
</Directory>
<Directory /var/www/webmail/logs>
Options -FollowSymLinks
AllowOverride None
Order allow,deny
Deny from all
</Directory>

Wchodzimy na naszą domenę http://example.com/webmail/installer/
Klikamy NEXT, uzupełniamy wymagane dame – najważniejsze jest podłączenie do bazy danych, klikamy CREATE CONFIG i pobieramy daw pliki konfiguracyjne: db.inc.php, main.inc.php.
Pliki przenosimy do /var/www/webmail/config/.
Dodatkowo w pliku main.inc.php zmieniamy:

$rcmail_config['message_cache_lifetime'] = '30m';
$rcmail_config['default_host'] = 'localhost';
$rcmail_config['smtp_server'] = '%h';
$rcmail_config['session_lifetime'] = 30;
$rcmail_config['create_default_folders'] = true;

Klikamy na stronie Continue, następnie Inicialize database.

Po zainstalowaniu, pozostaje jeszcze tylko skasowanie folderu instalacyjnego.

Udostępnij!

Zostaw komentarz


Podpowiedź - możesz użyć tych HTML tagów i atrybutów:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>