Instalacja Redmine 1.4.1

Witam.
Tym razem chciał bym opisać instalację systemu do zarządzania błędami oraz projektami – Redmine.
Instalacja na Debianie 6, z użyciem apache2 oraz MySQL.

Po pierwsze potrzebne nam będą pakiety:

apt-get install ruby libruby libopenssl-ruby libpgsql-ruby rubygems apache2 libapache2-mod-passenger subversion libmagick9-dev libmysqlclient-dev

Następnie musimy pobrać własną wersję Redmine:

cd /var/www
svn co http://redmine.rubyforge.org/svn/branches/1.4-stable redmine
cd redmine

Teraz potrzeba stworzyć bazę danych MySQL:

mysql -u root -p
create database redmine character set utf8;

Teraz przeniesiemy plik z przykładową konfiguracją oraz wprowadzimy nasze ustawienia:

cp config/database.yml.example config/database.yml
vi config/database.yml

W pliku tym musimy zmienić sekcję production:

production:
adapter: mysql
database: redmine
host: localhost
username: redmine
password: YourPasswordForMySQL
encoding: utf8

Kolejnym krokiem jest zmienienie pliku Gemfile, jest to plik odpowiedzialny za konfigurację konektorów do baz danych, nie potrzebujemy już sqlite oraz pgsql. Używając ulubionego edytora:

mcedit Gemfile

Usuwamy kolejno:

platforms :mri, :mingw do
group :postgresql do
gem "pg", ">= 0.11.0"
end

group :sqlite do
gem "sqlite3"
end
end

Następnie:

group :postgresql do
gem "activerecord-jdbcpostgresql-adapter"
end

group :sqlite do
gem "activerecord-jdbcsqlite3-adapter"
end

Oraz uaktualniamy gem:

REALLY_GEM_UPDATE_SYSTEM=1 gem update --system

Instalujemy bundler:

gem install bundler
bundle install --without development test

Inicjalizujemy session store:

RAILS_ENV=production rake config/initializers/session_store.rb
rake generate_session_store

Tworzymy bazę dancyh:

RAILS_ENV=production rake db:migrate
RAILS_ENV=production rake redmine:load_default_data

Ustawiamy uprawnienia:

chown -R www-data:www-data *
chmod -R 755 files/ log/ tmp/ public/plugin_assets/

Na sam koniec dodajemy już tylko VirtualHost do Apacha:

ServerName your.domain.tld

DocumentRoot /var/www/redmine/public
PassengerDefaultUser www-data
RailsEnv production
RailsBaseURI /redmine
SetEnv X_DEBIAN_SITEID "your.domain.tld"

Order allow,deny
allow from all
AllowOverride all
Options -MultiViews
Udostępnij!

Zostaw komentarz


Podpowiedź - możesz użyć tych HTML tagów i atrybutów:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>